banenr-1
banner-3

Önüm seriýasy

Meşhur önümler

Turbanyň maslahatlary çalt gaýtadan işlemek we hapalanmagy azaltmak üçin turbalar we turbalar bilen ulanylýar.Dürli materiallarda we stillerde bar:
steril däl, öňünden sterilizasiýa edilmedik maslahatlar, süzülen maslahatlar we robot maslahatlary
  • biznes_bn (1)
  • Business_bn (2)
  • takmynan_us_1
  • takmynan_us_2
  • takmynan_us_3

Näme üçin bizi saýlamaly?

“Shandong Labio Biological Technology Co., Ltd.” bir gezek ulanylýan lukmançylyk we laboratoriýa sarp ediş önümlerini öndüriji.Müşderiniň kanagatlanmagy biziň baky yzarlamamyzdyr:

 

Güýçli tehniki topar

Gaty hil gözegçilik ulgamy

OEM & ODM kabul ederliklidir

Öňünden satuw, satuw we satuwdan soňky hyzmat

Kompaniýa habarlary

3

Umumy mikrob medeniýeti bilen tanyşlyk (I)

Umumy mikrob medeniýeti bilen tanyşlyk (I) Medeniýet serişdesi, dürli mikroblary ösdürmegiň zerurlyklaryna laýyklykda dürli maddalardan emeli usulda taýýarlanan garyşyk iýmit matrisasydyr, dürli mikroorganizmleri medeniýete ýa-da aýyrmak üçin ulanylýar.Şonuň üçin ýokumly matrisa şo ...

aýratynlyklary 1

Lukmançylyk galyndylary hapa haltalaryny ulanmak üçin talaplar

Lukmançylyk galyndylary zibil torbalaryny ulanmak üçin talaplar Lukmançylyk galyndylaryny dolandyrmak düzgünlerine we lukmançylyk galyndylarynyň klassifikasiýa katalogyna laýyklykda lukmançylyk galyndylary aşakdaky bäş kategoriýa bölünýär: 1. fectokanç galyndylar.2. Patologiki galyndylar.3. Zeper ýeten w ...

  • Hytaý ýokary hilli turba bilen üpjün ediji