bir sözbaşy

Esasy ylmy gözlegler

Haýsydyr bir ýörite maksat üçin däl hadysalaryň esasy ýörelgeleri we synlap boljak faktlar (obýektiw zatlaryň hereketiniň düýp mazmunyny we kanunlaryny ýüze çykarmak we täze açyşlar we teoriýalar) barada täze bilim almak üçin geçirilen synag ýa-da nazaryýet gözlegleri. ýa-da ýörite programma ýa-da ulanmak.Onuň gazananlary, esasan, bilimiň asyl innowasiýa ukybyny görkezmek üçin ulanylýan ylmy işler we ylmy işler görnüşinde

programma (4)

Sarp ediş çözgütleri

Gözleg meýdany

 • Adam saglygy we keselleri barada esasy gözlegler

  Adam saglygy we keselleri barada esasy gözlegler

  Baglanyşykly keselleri anyklamak, öňüni almak we bejermek üçin nazary esas beriň.

 • Belok gözlegleri

  Belok gözlegleri

  Genetiki material DNK-nyň tutuş yzygiderliligine düşünmek, durmuşyň syryny öwrenmek we düşünmek we gen kodlamagyň önümi bolan belogyň işleýşini aýdyňlaşdyrmak esasynda.

 • Ösüş we köpeltmek boýunça gözlegler

  Ösüş we köpeltmek boýunça gözlegler

  Gen terapiýasy, öýjük bejergisi, dokuma we organ transplantasiýasy, täze derman öndürmek we beýleki ugurlar boýunça gözlegler.

 • Energetika we durnukly ösüşdäki esasy ylmy meseleler

  Energetika we durnukly ösüşdäki esasy ylmy meseleler

  Performanceokary öndürijilikli termodinamiki sikl - güýji öwürmek prosesiniň esasy ylmy meselesi;Gazylyp alynýan energiýany tygşytly we arassa ulanmak we üýtgetmek boýunça esasy gözlegler.