bir sözbaşy

Lukmançylyk barlagy

Synag tehnologiýasyny we fizika, himiýa, immunologiýa, mikrobiologiýa, molekulýar biologiýa we beýleki dersleri ulanyp, adam bedeninden gan, beden suwuklyklary, sekresiýalar we beýleki materiallary laboratoriýa barlagy / gözden geçirmek üçin ulanýar. patogenler, patologiki üýtgemeler we organlaryň işleýiş ýagdaýy;Keseliň öňüni almak, diferensial diagnoz, bejergä gözegçilik, çaklamalara baha bermek we saglygy dolandyrmak üçin ylmy esas bermek üçin.

programma (6)

Sarp ediş çözgütleri

Gözleg meýdany

 • Molekulýar anyklaýyş tehnologiýasy

  Molekulýar anyklaýyş tehnologiýasy

  Gen terapiýasy, öýjük bejergisi, dokuma we organ transplantasiýasy, täze derman öndürmek we beýleki ugurlar boýunça gözlegler

 • POCT

  POCT

  Näsaglaryň ýanynda geçirilen kliniki synag we ýatylýan ýerdäki synag, adatça kliniki barlagçylar tarapyndan hökman ýerine ýetirilmeýär.Derrew nusga alýan ýerinde amala aşyrylýar.

 • immunologiki synaglar

  immunologiki synaglar

  Nusgalarda antigenleri, antikorlary, immun öýjüklerini we sitokinleri ýüze çykarmak üçin immunologiýa teoriýasyny we molekulýar biologiýanyň we öýjük biologiýasynyň ýörelgeleri we tehnologiýalary bilen bilelikde ulanylýar.

 • Hakyky wagt floresan mukdar PCR

  Hakyky wagt floresan mukdar PCR

  Netijeli real wagt floresan mukdar PCR çözgütleri çylşyrymlylygy peseldýär we wagtyňyzy we güýjüňizi köp derejede tygşytlamaga kömek edýär.