bir sözbaşy

Laboratoriýa gözlegleri

Laboratoriýa ylymyň beshigi, ylmy gözlegleriň esasy, ylmy we tehnologiki ösüşiň çeşmesi bolup, ylmy we tehnologiki ösüşde möhüm rol oýnaýar.

Laboratoriýa gözlegleri

Sarp ediş çözgütleri

Gözleg meýdany

  • Durmuş seljeriş himiýasy

    Durmuş seljeriş himiýasy

    Dürli komponentler, çylşyrymly derejeler we biri-birine bagly ýollar ýaly durmuş ulgamynyň esasy ylmy meselelerini maksat edinip, dersara integrasiýa arkaly täze ýörelgeler, täze usullar we täze tehnologiýalar döredilýär.

  • Derman önümleri

    Derman önümleri

    Organizmlerden, biologiki dokumalardan, öýjüklerden, organlardan, beden suwuklyklaryndan we ş.m. mikrobiologiýa, biologiýa, lukmançylyk, biohimiýa we ş.m. gözleg netijelerini ulanmak we Mikrobiologiýa, himiýa, biohimiýa, biotehnologiýa, dermanhana ylmy ýörelgelerini we usullaryny giňişleýin ulanmak we ş.m. öňüni almak, bejermek we diagnoz goýmak üçin önümleriň bir görnüşidir.