Önümçilik prosesi

1. çig mallary garyşdyrmak

1. çig mallary garyşdyrmak

1. çig mallary garyşdyrmak

Qualityokary hilli çig mal önümleriň gowy fiziki we himiki aýratynlyklaryny üpjün edýär.

2. sanjym öndürmek prosesi

2. sanjym öndürmek prosesi

2. sanjym öndürmek prosesi

Takyk galyplar we önümçilik prosesine berk gözegçilik etmek ýokary hilli önümleri kesgitleýär.

3. hili barlamak

3. hili barlamak

3. hili barlamak

Her önüm eltilmezden ozal berk hil barlagyndan geçer.

4. gaplamak

4. gaplamak

4. gaplamak

Hünärli önümler ilki içerde gaplanar, soň bolsa daşardan gaplanar.

5. saklamak

5. saklamak

5. saklamak

Finishedhli taýýar önümler ibermek üçin ammarda saklanar.

6. ippingük daşamak

6. ippingük daşamak

6. ippingük daşamak

Müşderileriň saýlamagy üçin dürli iberiş usullary bar.